Selectie Turnen

Voor de meisjes die meer ambities hebben in de gymnastiek, is er een mogelijkheid om door te stromen naar de selectiegroep turnen. De naam zegt het al: voor deze groep wordt je door de leiding van Trios geselecteerd.

In deze groep worden de meisjes voorbereid op regionale en landelijke wedstrijden. De wedstrijdsport op regionaal niveau is voor meisjes op basis van het Nederlands Turn Systeem (NTS).

Het aantal trainingsuren en -dagen loopt op, afhankelijk van de leeftijd. Het jongtalent dat instroomt door middel van selectie uit de meisjesgroepen, traint in eerste instantie één keer in de week. Zo kunnen ze ervaren wat het turnen inhoudt en op basis daarvan kunnen ze toegevoegd worden aan de selectie. Zodra het jongtalent gaat deelnemen aan de selectie wordt er twee keer in de week getraind.

Tijdens de training komen alle wedstrijdtoestellen aan bod. De leerlingen krijgen oefeningen aangeboden die gebaseerd zijn op de wedstrijden. De trainingen staan onder leiding van een gediplomeerde trainster.

Lestijden

dag tijd leraar(es)
vrijdag 16.30-19.30 Hendrieka Bouman