Gym

Jaarverslag gymnastiek 2014

 

Maandag 6 januari begint het jaar 2014 met een verandering op het gebied van de dameslessen. I.v.m. vertrek van Trudie van de Berg eind December worden de damesgroepen van de woensdag en donderdag op niveau samengevoegd. Een en ander resulteert in een fitgroep van 19.15-20.15 op de woensdagavond voor de dames die het iets kalmer aan doen maar nog volop in beweging zijn en willen blijven. De body fitgroep op woensdagavond van 20.15- 21.30 is voor de dames die voluit willen en kunnen sporten. Beide groepen worden door Mineke gegeven. Door dit samengaan vervalt de groep op donderdagavond.

De verandering wordt goed ontvangen en aan het eind van het jaar kunnen we zeggen dat de groepen goed lopen en groeien. Vooralsnog lijkt het een goede move te zijn.

 

Maandag 24 februari wordt de jaarvergadering in de Parel te Rossum gehouden. Er zijn geen leden gekomen om de vergadering bij te wonen.

Zaterdag 15 maart wordt de onderlinge wedstrijd voor meisjes gehouden. Op twee banen wordt er door 75 meisjes gewerkt en bij het jong talent wordt Bente van Beurden clubkampioen en bij de oudere meisjes gaat Rachel Pippel met de beker naar huis. In de pauze heeft Isla de Klerk voor een leuk dansje gezorgd . De middag werd druk bezocht door de ouders en verdere familieleden.

Woensdag 18 maart zijn de jongens aan de beurt en hierbij worden Guus Dingemans en Bart Wigmans Clubkampioen. De wedstrijd werd ook hier door de meeste ouders bezocht.

Zaterdag 29 maart doen we mee aan de BWC met 26 jongens en meisjes. We vallen goed in de medailles en in eerste instantie gaan we zelfs met de beker naar huis. Later zal blijken dat er in de telling een fout is geslopen en dat we de beker weer moeten inleveren. Een en ander levert de nodige frustraties op en voor volgend jaar gaan we ons maar weer eens bezinnen op het al dan niet meedoen aan dit gebeuren waar de kinderen erg lang moeten stilzitten voor 4 minuten activiteit! Wordt vervolgd.

 

Dinsdag 20 mei staat de avondvierdaagse op de planning. Helaas door het knullig plannen van de schoolreisjes door de basisschool in dezelfde periode zijn er maar 4 aanmeldingen. Gezien dit geringe aantal trekken wij ons terug en laten de 4 aangemelde kinderen op persoonlijke titel meelopen. Hopelijk wordt het volgend jaar beter gepland.

Dinsdag 22 juni beginnen de laatse lessen van het seizoen; de meisjes sluiten af met een slagbal toernooi en woensdag 25 juni komen alle ouders en verdere familie weer kijken naar de vorderingen van de kleuters. De middag wordt uitgebreid bezocht en in total mogen we 50 ouders en familie ontvangen. De ouders blijven allemaal erg tevreden over de aandacht die hun kinderen krijgen tijdens de lessen en de vorderingen die ze maken.

Woensdagavond 25 juni sluiten de damesgroepen gezamenlijk af met een wandeling naar Zaltbommel, aldaar wordt er koffiegedronken bij de Koopvaardij die special voor deze gelegenheid zijn deuren in de avonduren opent. Arjen Juyn haalt de dames om 21.30 weer op met een luxe bus.

Zaterdag 28 juni wordt de ouder en peuterles afgesloten; veel kinderen, nog meer ouders en familie wat resulteert in een kleine 100 mensen binnen. Luidruchtig en gezellig en vol waardering.

Woensdag 2 juli sluit de damesgroep van de woensdagochtend af met een fietstocht naar en van Zaltbommel. Ook deze dames drinken koffie bij de Koopvaardij.

Alle drie de damesgroepen zijn zeer tevreden over de aangeboden lessen.

Woensdagmiddag 2 juli sluiten we het seizoen af met een skeelerclinic op het schoolplein. Bas heeft een leuk programma gemaakt voor 3 leeftijdsniveaus. De eerste groep wordt goed bezocht, de tweede een stuk minder en bij de laatste groep laten de kinderen het afweten. Het was deze middag ook heel erg warm en wellicht kunnen we het nog eens organiseren op een ander tijdstip. De deelnemende kinderen waren allen bijzonder enthousiast.

Maandag 1 september begint het nieuwe seizoen.

Doordat het leden aantal qua jongeren terugloopt ( geheel in de pas met het teruglopende aantal leerlingen op school) besluiten we om de meisjeslessen aan te passen.

Dinsdag beginnen de lessen om 15.45 uur en eindigen om 19.45 uur. Binnen deze tijd zijn de groepen 3,4 en 5,6 en 8 en VO samengevoegd. Groep 7 heeft zijn eigen uur. Effectief zijn we dus van 6 uur teruggegaan naar 4 uren. Tot nu toe lijkt het goed te werken en blijven we met 75 meisjes op een stabiel aantal.

De 2 kleuteruren blijven bestaan en op papier zijn er 30 kinderen lid, een samenvoegen is hier dus niet nodig of haalbaar.

De jongensgroepen blijven stabiel met een kleine afname in het eerste uur en een kleine toename in het tweede uur.

De damesuren komen na de vakantie goed op gang en en er lijkt een kleine groei te zijn. De woensdagochtend loopt heel erg goed, de fitgroep zit op een zeer stabiel aantal en de bodyfitgroep is zelfs groeiende. Momenteel zijn er ongeveer 60 dames lid.

De ouder en peutergroep blijft het grote succesnummer. Zonder enige moeite blijft het ledenaantal hier tussen de 28 en 32 kinderen schommelen.

De appels en peren worden dit jaar op donderdag 15 oktober uitgereden. De verkoop kwam moeizaam op gang en uiteindelijk hebben we ook minder verkocht. Echter door de gunstige fruitprijzen was onze opbrengst bijzonder goed. Geluk bij een ongeluk.

Zaterdag 29 november wordt de Sintles van de ouder en peutergym druk bezocht door 111 aanwezigen.

Een drukke en gezellige bedoening die door iedereen op waarde wordt geschat.

De open kleuterles op woensdag 3 december wordt door 55 aanwezigen opgefleurd. Ook hier weet iedereen te waarderen wat we doen.

Woensdag 17 december sluit de damesles in de ochtend af met een ontspanningsles in Dorpshuis de Kil met aansluitend koffie met appelflappen. Er komen 20 dames en het geheel is genoeglijk en erg gezellig.

Woensdagavond komen beide groepen in een keer aan bod tijdens een ontspanninsles. Met 35 dames is het gezellig koffiedrinken en afsluiten.

 

We zullen alert moeten blijven op het aantal jeugdleden en daar onze uren op moeten aanpassen zoals we bij de meisjes al hebben gedaan. Het werven van leden onder deze leeftijd is erg lastig, er is voor deze leeftijd zoveel te doen en de actieradius van ouders nagenoeg onbeperkt dus men zoekt het sporten ook gerust een eind uit de buurt. Toch loont het de moeite om met een nieuw wervingsformulier in het nieuwe seizoen aan de gang te gaan.

De kleuters blijven redelijk stabiel qua ledenaantal alleen niet qua opkomst. Iedereen komt graag, maar op woensdag zijn er veel kinderfeestjes of men spreekt wat af. Het blijft lastig om hier iets aan te doen.

Ouders zijn ook niet meer van mening dat als je ergens lid van bent dat dit inhoudt dat je danook moet gaan. Zeker niet als zij diegene zijn die hun kind moet brengen!

De damesgroepen laten een lichte groei zien en daar kunnen we alleen maar heel erg blij mee zijn.

De ouders en peuters blijft het succesnummer van de vereniging. Van heinde en ver komen de kinderen naar ons toe. Alleen houdt heinde en ver wel in dat er na de de ouder en peutergym geen vervolg wordt gevonden in onze kleutergym. Dit zoekt men dan weer meer in eigen omgeving en in andere sporten.

Al met al doen we het wat ledenaatal betreft helemaal niet slecht en dat is ondanks de teruglopende subsidiegelden toch een opsteker.

 

Verjonging van het bestuur en leiding blijft een punt van zorg.