Volleybal

Jaarverslag Trios Volleybal 2014

Het aantal leden van de volleybal is dit jaar iets terug gelopen. Doordat de bedrijfscompetitie in Den Bosch nu bijna volledig draait op spelers die ook in Rossum volleyballen zijn er twee spelers die er voor gekozen hebben wel op de maandag te gaan spelen, maar niet meer op dinsdag in Rossum.

Het totaal aantal staat nu op 18 leden, een aantal wat op papier niet verkeerd lijkt, maar in de praktijk komen we vaak maar net aan de 12 spelers! Het wordt misschien wel tijd om weer eens wat ruchtbaarheid te geven aan het volleyballen, om zodoende wat extra nieuwe aanwas te genereren.

De sfeer en het niveau wordt met het jaar beter en ondanks de niveauverschillen wordt er met veel plezier gespeeld en is de gunfactor erg hoog! De opkomst is over het algemeen zeer goed, behoudens enkele langdurig zieken, zoals Hans van Mil en Anouchka Kroese, die wij hiervandaan beterschap wensen.

Activiteiten

Ook dit jaar weer meegedaan met het beachvolleybal, dit keer maar met 1 ploeg. Door het verplaatsen van de wedstrijden naar de zaterdagmiddag is het toch lastiger geworden om voldoende spelers op de been te krijgen voor twee ploegen.

Het weer was voor de verandering alleszins redelijk en er werd lekker gespeeld. De voorrondes redelijk doorlopen en maar 1 wedstrijd verloren. Helaas bleken er in de poel nog twee ploegen te zijn die ook maar 1 wedstrijd verloren hadden, maar die hadden beide een beter punten saldo waardoor wij er gelijk uitlagen. Het plezier was er niet minder om, zodat we weer op een geslaagde avond terug konden kijken.

De bedrijfscompetitie in Den Bosch wordt inmiddels voor 100% gevoed met spelers uit de dinsdagavond ploeg, maar behoeft in de basis toch wat uitbreiding. Het komt te vaak voor dat er geen zes mensen zijn, waardoor de kans om de wedstrijd te winnen behoorlijk terugloopt.

De afsluiting van het seizoen gebeurt traditie getrouw, door op de laatste dinsdagavond van het seizoen na het volleyballen even wat te drinken en te happen. Dit keer de frituur meegenomen om eens iets anders te happen dan kaas en worst!

De laatste twee dinsdagen van het jaar wat aanvulling gekregen vanuit Kerkdriel; door de uitvoering van de rolschaatsers kon er twee weken niet gevolleybald worden in Kerkdriel, zodat we er wat dames en heren bij hadden. Iedereen was hier zeer enthousiast over, zodat we in 2015 toch maar weer eens moeten kijken om wat meer met de andere overgebleven recreanten in de Bommelerwaard wat af te spreken!

Erik van Elk