Gym

Jaarverslag gymnastiek 2017
Maandag 2 januari begint het jaar 2017, een rustig jaar met de gebruikelijke activiteiten.
We zien dat de groepen stabiel en sommige groeiende zijn, op dat front kunnen we tevreden zijn.
Op dinsdag 6 februari en woensdag 7 februari wordt de vriendjes en vriendinnetjesdag georganiseerd; een open les toegankelijk voor leden en vooral niet leden.De aanloop is goed en en zowel bij de jongens als meisjes worden er nieuwe leden geworven.
In de week 9 wordt de inventaris weer bijgewerkt en het hok schoon gemaakt. Dat is echt een hele klus maar de zaken moeten goed op orde zijn ivm de verzekering.
Woensdag 5 maart wordt de onderlinge wedstrijd voor de jongens georganiseerd en Bas heeft alles weer goed in de hand en de opkomst van de ouders is opvallend groot. Clubkampioenen zijn Tijn Debets en Marijn Maters geworden.
Zaterdag 8 maart zijn de meisjes aan de beurt die laat zien dat de 75 meisjes op een mooi niveau presteren en met een heleboel plezier bovendien. De wedstrijd verloopt goed en vlotjes. Clubkampioenen zijn Sarah Dingemans en Femke Vos geworden. Tijdens de wedstrijd doet Mineke een zeer indringend beroep op de aanwezige ouders om zich in te gaan zetten voor de vereniging omdat we dringend toe zijn aan bestuurlijke verjonging en verbreding.
Woensdag 29 maart is de laatste les die Mineke geeft aan de woensdagavond groepen; In Dorota hebben we een nieuwe leidster gevonden.
Begin Juni wordt de sjors sportief actie weer opgezet; Mineke verzorgt de afhandeling.
Tijdens de laatste lessen komen weer heel veel ouders en kinderen naar de open les van de kleuters en er wordt alom waardering uitgesproken over dit terugkerende gebeuren.
De woensdagochtend dames fietsen naar Heerewaarden alwaar we in de tuin van Ankie een mooi verhaal te horen krijgen en waar we koffie met gebak nuttigen. De groep is groot en de afsluiting wordt als zeer gezellig ervaren.
De dames van de woensdagavond sluiten af bij Mineke in de tuin. De twee groepen doen het goed en het aantal blijft stabiel ook al is de opkomst in de tweede groep zoals altijd wisselend.
De laatste les voor de ouders en peuters is een open les Het is een terugkerend festijn van gezelligheid, lawaai en waardering. We begroeten in totaal 95 personen.
De vakantie begint op zondag 9 juli.

Maandag 4 september begint het seizoen 2017-2018.
Dorota geeft aan dat ivm een verhuizing zij de dames niet meer les kan geven; In Nynke Rietstra vinden we een goede en fijne vervangster

In September vinden in de damesgroepen de 4 open lessen weer plaats waarbij pilates, steps, body and mind en een tubes les aan bod komen. Het levert ons 2 nieuwe leden op.
Op zaterdag 16 september worden in Rossum de middeleeuwse spelen georganiseerd en wij leveren daar de spelen voor de kinderen aan. Met ons eigen bestuur en leiding wordt het Slingerbos omgetoverd tot een middeleeuwse speelplek voor kinderen waar zij een 8 tal spelen kunnen beoefenen.De aanloop is groot en we blijven heel de dag goed bezig; wat fijn is want in het bos is het flink koud.
In oktober nemen Isla en Charlene de meisjeslessen over van Mineke op de dinsdagmiddag. De meisjes worden in oktober nog begeleid door Mineke en in November draaien ze geheel zelfstandig.
Op woensdag 19 oktober rijden we met hulp van veel ouders een mooi aantal appels en peren uit door de helaas hoge prijs van het fruit houden we er minder aan over dan vorig jaar maar de opbrengst is nog steeds prachtig en de inzet van de kinderen groot. Voor volgend jaar hebben we een problem want Mineke stopt na 15 jaar met de organisatie hiervan en een nieuwe vrijwilliger is nog niet gevonden.
November levert ons een ware stormloop aan jongens leden op. Nav sjors sportief komen ze van heinde en ver. Het levert 15 nieuwe jongens leden op
In week 48 worden de pietenlessen gehouden en het levert weer een aantal leuke en gezellige lessen op. De open lessen bij de kleuters worden zeer goed bezocht en de ouders en peuters hebben met hun open les 102 personen getrokken.
Woensdag 20 december wordt het jaar afgesloten door de damesgroepen; de woensdagochtend houdt een ontspannen les met daarna koffie en lekkers in het oude brandweergebouw in Rossum; De avond groepen organiseren in het nieuwe jaar een bijeenkomst
De meisjesgroepen draaien stabiel met 75 meisjes, de jongensgroepen doen het olv van Bas ook prima en hier zijn ook heel wat nieuwe leden gekomen. De kleutergroep heeft een aantal van 25 kinderen en daar zijn we heel blij mee. De ouder en peutergroep loopt eigenlijk altijd goed zonder dat we daarvoor aan werving hoeven te doen.
De woensdagochtengroep is een heel goed bezochte groep met een 28/30 dames die altijd heel trouw komen. De woensdagavondgroep is op papier ook heel succesvol met 17 in de ene en 15 leden in de andere groep. Helaas is hier de opkomst heel wat minder stabiel, maar de waardering is er niet minder om.
Als we zo door kunnen gaan wat leden betreft dan doen we het bijzonder goed; we hebben eindelijk verjonging gevonden in de leiding en dat is een groot goed.
Tevens hebben we een oproep gedaan aan ouders om meer betrokken te raken bij de vereniging en hopelijk gaan we hierin ook slagen. Tot nu toe heeft nog niemand zich aangemeld en dus al teveel optimism is nog niet gerechtvaardigd.
Samenvattend was het een goed jaar.