Gym

JAARVERSLAG  TRIOS 2018

Dat 2018 een moeilijk jaar zou worden, was het bestuur duidelijk. Diverse problemen kwamen op ons pad.

Het niet kunnen vinden van gekwalificeerde juryleden voor wedstrijden van de turnsters leidden tot frustratie bij een aantal ouders. Omdat wij als vereniging geen juryleden hebben, die deze wedstrijden kunnen jureren zijn we afhankelijk van anderen. Het rondbellen naar eventuele juryleden leidden jaarlijks bij het bestuur en de leiding tot grote frustratie. Niemand van de ouders van de turnsters was bereid jurycursussen te volgen.

Het niet doorgaan van deze wedstrijden leidden uiteindelijk tot een motie van wantrouwen tegen het bestuur. Het uitroepen tot een algemene ledenvergadering door 20 leden zou als gevolg kunnen hebben dat het huidige bestuur afgezet zou worden en vervangen door bestuursleden bestaande uit ouders van turnsters.

Tijdens een druk bezochte vergadering bleek dat het overgrote deel van de leden tegen deze motie van wantrouwen en tegen de voorgestelde procedure was. Men koos voor het beleid van het huidige bestuur. Deze uitkomst leidde uiteindelijk tot het opzeggen van het lidmaatschap van een groot deel van de turnploeg.

Isla de Klerk en Charlene de Gooyert hadden in september 2017 de lessen van Mineke van Elk overgenomen. Het was onzeker of zij in september 2018 nog les zouden kunnen geven in verband met hun studie.

De trainer van de jongensgroepen, Bas Noorloos, gaf kort voor de zomervakantie aan niet langer bij TRIOS les te kunnen geven in verband met zijn werk.

Mineke van Elk wilde stoppen met de kleutergroepen en met de ondersteuning van het bestuur. Om het bestuur nog wat extra tijd te geven om de ontstane situatie op te lossen, besloot Mineke pas op 1 januari 2019 te stoppen. Gelukkig konden we in september weer starten met Charlene de Gooyert als trainster voor de meisjesgroepen en Bas van der Sluijs als trainer voor de jongensgroepen.

Naast al deze problemen moesten er nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement komen en moest het privacybeleid verder uitgewerkt worden.

Veel tijd is er door Elly de Vries, Elly Ackermans en Hans ter Heege gestoken in de concept-statuten en het huishoudelijk reglement. Het uiteindelijke concept is ter beoordeling aan de leden gestuurd en kan door de algemene vergadering in april 2019 worden goedgekeurd.

In december 2018 ging er een Nieuwsbrief naar alle leden met een oproep voor een nieuwe penningmeester en voor nieuwe bestuursleden.

Ondanks alle problemen die het bestuur diende op te lossen, gingen de activiteiten voor de jeugd en ouderen gewoon door. De activiteiten bij Trios zijn vooral  gericht om ouderen en jeugd te laten sporten.

Zo waren er in februari weer zogenoemde vriendjeslessen.

De clubkampioenschappen voor de jongens en meisje vonden plaats op woensdag  13 juni en op zaterdag 16 juni. Clubkampioen bij de jongens (jeugd) werd ………  en bij de ouderen jongens Marijn Maters. Bij de meisjes ging de wissel beker bij de jeugd naar Lieve Hawinkels en bij de ouderen meisjes naar Iris de Groot.

De clubkampioenschappen worden altijd druk en met veel plezier bezocht door ouders, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes. De demonstratie van enkele turnsters aan de brug ongelijk, op de evenwichtsbalk en met de airtrack kreeg veel instemming en applaus.

De zeer succesvolle ouder- en peutergym sloot af met een open les voor belangstellenden. Ook dit jaar was het weer een drukte van belang.

De damesgroepen sloten het seizoen af met een gezellig uitje.

Ook aan de actie Sjors Sportief deed de vereniging dit jaar weer mee.

In de maand september zijn er gratis te volgen lessen voor nieuwe leden.

Bij de damesgroepen worden er workshops fitbal, steps, met werken met gewichtjes en dergelijke gegeven. Iedereen kan dan kennismaken met de activiteiten die Trios op het gebied van sport en bewegen te bieden heeft.

Begin december was er aandacht voor de Sint en zijn Pieten in een open les van de ouder- en peutergym voor ouders en belangstellenden en in speciale lessen bij de andere groepen.

Er zijn enkele vergaderingen geweest met andere verenigingen om in maart 2019 de Bommelerwaardcup voor recreanten te organiseren. Wij namen intensief aan de voorbereidingen van dit evenement deel.

De geplande sportinstuif voor de groepen 1, 2, 3, 4 in december en de instuif voor de groepen 5, 6, 7, 8 werden verplaatst van december 2018 naar januari 2019.

Het bestuur hoopt op een frisse start in januari 2019, met nieuwe bestuursleden en een aantal ondersteunende leden.

De secretaris,

Martha van Drunen