Kleutergymnastiek

De kleuter gymnastieklessen kenmerken zich door het speelse karakter waarop de verschillende bewegingsvormen worden aangeboden.

Aangepast aan de belevingswereld van de kleuters komen rollen, lopen, duikelen, zwaaien, gooien, etc elke week aan bod zodat een evenwichtig bewegingspatroon wordt ontwikkeld. Elke kleuter kan op zijn niveau deelnemen aan alle activiteiten.

Omdat wij ervoor gekozen hebben om in relatief kleine groepen te werken kunnen ook kinderen met een bewegingsachterstand of bewegingsangstige kinderen bij ons uitstekend terecht. De lessen worden dan ook verzorgd door een leidster met een specialisatie voor kinderen met een motorische en psychomotorische achterstand.

Er worden per seizoen twee open lessen georganiseerd, waarin de ouders kunnen kijken wat er zoal het hele seizoen aangeboden wordt en tevens kunnen de kinderen laten zien wat ze allemaal kunnen.