Inschrijfformulier

Wil je lid worden van onze vereniging? Vul onderstaand formulier in of vraag aan de leiding een inschrijfformulier en een machtigingsformulier en lever deze ingevuld weer in.
  Voor welke afdeling meld je je aan? (verplicht)
  VolwassenenVolleybal
  Gymnastiek voor jeugdleden
  Voor welke groep meld je je aan? (verplicht)
  kleutersmeisjes groep 3/4meisjes groep 5/6/7/8
  jongens groep 3/4/5/6/7/8/VO

  Lease contract
  De jeugdleden zijn verplicht hun gympakje, shirt/sportbroek te leasen voor € 12,50 per jaar.

  Daarnaast vraagt TRIOS uw toestemming voor het volgende:
  - Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmpjes op onze website en voor het delen van foto’s en filmpjes met onze leden en leiding.

  - Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s in nieuwsbladen.

  - Ik geef toestemming voor het registreren van mijn aanwezigheid tijdens de lessen.

  - Ik geef toestemming voor het registreren van mijn persoonlijke vorderingen, trainingsbeperkingen en trainingswensen door de leiding.

  CONTRIBUTIE PER KWARTAAL:

  De contributie wordt aan het begin van ieder kwartaal d.m.v. incassomachtiging geïncasseerd.
   
   • Jeugd                     € 28,50 per kwartaal
   • Volwassenen        € 30,60 per kwartaal
   • Volleybal               € 40,80 per kwartaal

  Privacy beleid
  Sportvereniging TRIOS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy beleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportvereniging TRIOS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Met de ondertekening van dit formulier geeft u Sportvereniging TRIOS toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens en eventuele inschrijving bij de KNGU.